මා බුදුන් වඳින්නේ ඇයි ?

සිතුවිලි

...

මා බුදුන් වඳින්නේ ඇයිදැයි ඔබට පැවසීම මට ද සතුටකි.

ධ්‍යාන මාර්ගඵල ආදී ලොව සැබෑ සහනය ලොවට පෙන්වා දුන්නේ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ ය. සංඛත, විපරිණාම, සන්තාප, පීලන දුක වැනි ලොව ඇති වෙහෙස, දුක පෙන්වා දුන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ය. ස්කන්ධ සංඛ්‍යාත ලෝකය දුකක් බවත්, ස්කන්ධ කිසිවක් නැති නිවනම සැප බවත් පෙන්වා දුන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ය. ඒ පෙන්වා දුන් සත්‍යය තුල අපටද සැබවින්ම ලෝකය විඳිමට අවස්ථාව ලැබුණි. ඇසට කඳුල අමතක වන මාර්ගය පෙන්වා දුන් උතුමන් ය. මේ සියල්ල මා උන්වහන්සේට වැඳීමට පිදීමට හේතු ය.

මේ සියල්ලට වඩා උන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් මග වඩන විට නාම රූප ආදී අති සියුම් ධර්මතා උන්වහන්සේට පරතෝඝෝෂයකින් තොරව වැටහී ඇති අයුරු අතිශයින්ම පුදුම සහගත ය. එය සිහිපත් වන විට මෙය ලියන විට පවා ගත හිරි වැටුණු බව දැණුනෙමි. චිත්ත වීථීයක දිවෙන සිත් දාහතක කෘත්‍යය උන් වහන්සේ ප්‍රභේද කර දැක්වූ හැටි සිතීම මා කලකට පෙර ආරම්භ කළත් බුද්ධ විෂය යන මහා සාගරයේ පරක් තෙරක් නොපෙනෙන ගැඹුරක තවමත් මා අතරමං වී සිටිමි. එක් වැඳීම් මාත්‍රයකින් පවා දිව්‍ය සැප උදා කර දුන් ගුණධර්ම වලින් පරිපූර්ණ ඒ උතුමන් වහන්සේ තමන් වහන්සේට එක් දිය බෙරලිය මලක් පූජා කලවුන්ට පවා බුද්ධාන්තර ගණන් දිව්‍ය සැප වලඳන්නට පාර සකස් කර දුන් ආකාරය සිහි වන විට පිළිම වහන්සේ නමක් දෙස වූවත් සෘජුව බලන්නට දෙනෙත අපොහොසත් ය.

පටිච්ච සමුප්පාදාදී ධර්ම උන්වහන්සේ ගුරු උපදේශ රහිතව ස්වයං ඥාණයෙන් කෙසේ අවබෝධ කර ගත්තාදැයි සිතන විට සැබවින්ම මා උන්වහන්සේට වඳිනවා නොව, අත් දෙක එකතු වී දෙදණ දෙ වැලමිට නළල බිම වැදී අවසන් ය. උන් වහන්සේ දුටු දුටු තැන වන්දනා කරමින් පිළිම හෝ පිරිමැද පිරිමැද දෙපතුල් ඉඹ ඉඹ ගත කරන කාලය හැර දමන්නටත් සිත ඉඩක් දෙන්නේ නැත. අවසන් වශයෙන් මෙසේ කියා සටහන නවත්තන්නෙමි.

මේ උතුම් බුදු පියාණන් වහන්සේට වඳින හේතුව මට මෙපමණකින් වත් කියා ගත නොහැක. ඒ ගුණ කඳ අපරිමිතය. අනන්තය. ඒකාන්තයෙන් ඒ උතුමන් වහන්සේ සර්වඥම ය. සම්මා සම්බුද්ධම ය. බුද්ධ ය.

” බුද්ධෙ චිත්තප්පසාදේන ධම්මේ සංඝං ච යො නරො, කප්පානි සත සහස්සානි දුග්ගතිං සො න ගච්චති”

2020/08/27 වන දින දීය..

www.sujathaputhra.lk

Sujatha Puthra Meditation Center, Sandasirigama, Malwanegama, Thambuththegama.

sujathaputhralk@gmail.com

+94 0703421083 (Support)